Εκπαίδευση - Izobraževanje


arheologija
η αρχαιολογία


atom
το άτομο


tabla
ο πίνακας


izračun
ο υπολογισμός


žepni računalnik
η αριθμομηχανή


potrdilo
το πιστοποιητικό


kreda
η κιμωλία


razred
η τάξη


šestilo
ο διαβήτης


kompas
η πυξίδα


država
η χώρα


tečaj
η σειρά μαθημάτων


diploma
το δίπλωμα


smer neba
η κατεύθυνση


izobraževanje
η εκπαίδευση


filter
το φίλτρο


formula
ο τύπος


geografija
η γεωγραφία


slovnica
η γραμματική


znanje
η γνώση


jezik
η γλώσσα


pouk
το μάθημα


knjižnica
η βιβλιοθήκη


literatura
η λογοτεχνία


matematika
τα μαθηματικά


mikroskop
το μικροσκόπιο


število
ο αριθμός


število
ο αριθμός


tlak
η πίεση


prizma
το πρίσμα


profesor
ο καθηγητής


piramida
η πυραμίδα


radioaktivnost
η ραδιενέργεια


tehtnica
οι κλίμακες


vesolje
το διάστημα


statistika
τα στατιστικά στοιχεία


študij
οι μελέτες


zlog
η συλλαβή


tabla
ο πίνακας


prevod
η μετάφραση


trikotnik
το τρίγωνο


preglas
η διαλυτικά


univerza
το πανεπιστήμιο


zemljevid sveta
ο παγκόσμιος χάρτης