Saobraćaj - 交通


事故
shìgù
nesreća


道口杆
dàokǒu gān
raмра


自行车
zìxíngchē
bicikl


小船
xiǎochuán
čamac


巴士
bāshì
autobus


缆车
lǎnchē
žičara


汽车
qìchē
automobil


旅居车
lǚjū chē
karavan


马车
mǎchē
kočije


塞满
sāi mǎn
gužva


公路
gōnglù
seoski drum


游轮
yóulún
krstarica


曲线
qūxiàn
okuka


死胡同
sǐhútòng
ćorsokak


出发
chūfā
polijetanje


紧急刹车
jǐnjí shāchē
kočnica u slučaju nužde


入口
rùkǒu
ulaz


自动扶梯
zìdòng fútī
pokretne stepenice


超重行李
chāozhòng xínglǐ
višak prtljaga


出口
chūkǒu
izlaz


渡轮
dùlún
trajekt


消防车
xiāofángchē
vatrogasni kamion


飞行
fēixíng
let


货运车
huò yùn chē
vagon


汽油
qìyóu
benzin


手刹车
shǒu shāchē
ručna kočnica


直升机
zhíshēngjī
helikopter


高速公路
gāosù gōnglù
autoput


船屋
chuánwū
kućica na splavu


女士自行车
nǚshì zìxíngchē
ženski bicikl


左转弯
zuǒ zhuǎnwān
lijevo skretanje


铁路道口
tiělù dàokǒu
željeznički prijelaz


火车头
huǒchētóu
lokomotiva


地图
dìtú
geografska karta


地铁
dìtiě
podzemna željeznica


轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
moped


摩托艇
mótuō tǐng
motorni čamac


摩托车
mótuō chē
motocikl


摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
motociklistička kaciga


女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
motociklistkinja


山地自行车
shāndì zìxíngchē
brdski bicikl


关口
guānkǒu
planinski prijevoj


禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
zabranjeno pretjecanjе


禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
nepušač


单行道
dānxíng dào
jednosmjerna ulica


停车计时器
tíngchē jìshí qì
parking mjerač


乘客
chéngkè
putnik


喷气式客机
pēnqì shì kèjī
putnički avion


行人
xíngrén
piješak


飞机
fēijī
avion


坑洞
kēng dòng
jama


螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
avion sa propeleriма


铁路
tiělù
tračnica


铁路桥
tiělù qiáo
željeznički most


坡道
pō dào
prilazni put


优先行使
yōuxiān xíngshǐ
pravo prvenstva


道路
dàolù
cesta


环行交通
huánxíng jiāotōng
kružni tok


座位排
zuòwèi pái
red sjedala


滑板车
huábǎn chē
trotinet


电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
skuter


旅行指南
lǚxíng zhǐnán
putokaz


雪橇
xuěqiāo
sanke


雪地车
xuě dì chē
motorne sanke


速度
sùdù
brzina


限速
xiàn sù
ograničenje brzine


车站
chēzhàn
željeznička stanica


轮船
lúnchuán
parobrod


车站
chēzhàn
stanica


路牌
lùpái
ulični znak


童车
tóngchē
kolica


地铁站
dìtiě zhàn
stanica podzemne željeznice


出租车
chūzū chē
taksi


车票
chēpiào
karta


行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
red vožnje


轨道
guǐdào
kolosjek


道岔
dàochà
skretnica


拖拉机
tuōlājī
traktor


交通
jiāotōng
promet


交通阻塞
jiāotōng zǔsè
zastoj u prometu


红绿灯
hónglǜdēng
semafor


交通标志
jiāotōng biāozhì
prometni znak


火车
huǒchē
voz


火车旅行
huǒchē lǚxíng
putovanje vozom


有轨电车
yǒu guǐ diànchē
tramvaj


运输
yùnshū
prijevoz


三轮车
sānlúnchē
tricikl


卡车
kǎchē
kamion


双向行车
shuāngxiàng xíngchē
saobraćaj iz suprotnog pravca


地下通道
dìxià tōngdào
podvožnjak


方向盘
fāngxiàngpán
upravljač


飞艇
fēitǐng
cepelin