यातायात - 交通


事故
shìgù
दुर्घटना


道口杆
dàokǒu gān
अवरोध


自行车
zìxíngchē
साइकिल


小船
xiǎochuán
नाव


巴士
bāshì
बस


缆车
lǎnchē
केबलकार


汽车
qìchē
गाड़ी


旅居车
lǚjū chē
कारवां


马车
mǎchē
कोच


塞满
sāi mǎn
जमाव


公路
gōnglù
महामार्ग


游轮
yóulún
क्रूज जहाज


曲线
qūxiàn
मोड़


死胡同
sǐhútòng
बंद गली


出发
chūfā
प्रस्थान


紧急刹车
jǐnjí shāchē
आपातकालीन ब्रेक


入口
rùkǒu
प्रवेश द्वार


自动扶梯
zìdòng fútī
चलती सीढ़ी


超重行李
chāozhòng xínglǐ
अतिरिक्त सामान


出口
chūkǒu
निकास


渡轮
dùlún
नौका


消防车
xiāofángchē
दमकल


飞行
fēixíng
उड़ान


货运车
huò yùn chē
माल गाड़ी


汽油
qìyóu
गैस / पेट्रोल


手刹车
shǒu shāchē
हस्त ब्रेक


直升机
zhíshēngjī
हेलीकाप्टर


高速公路
gāosù gōnglù
राजमार्ग


船屋
chuánwū
हाउसबोट


女士自行车
nǚshì zìxíngchē
महिलाओं का साइकिल


左转弯
zuǒ zhuǎnwān
बायां मोड़


铁路道口
tiělù dàokǒu
समपार


火车头
huǒchētóu
रेल इंजन


地图
dìtú
नक्शा


地铁
dìtiě
मेट्रो


轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
मोपेड


摩托艇
mótuō tǐng
मोटरबोट


摩托车
mótuō chē
मोटरसाइकिल


摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
मोटरसाइकिल हेलमेट


女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
मोटरसाइकिल चलानेवाला


山地自行车
shāndì zìxíngchē
माउंटेन बाइक


关口
guānkǒu
दर्रा


禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
आगे निकलना निषेध


禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
धूम्रपान निषेध


单行道
dānxíng dào
एकतरफ़ा सड़क


停车计时器
tíngchē jìshí qì
पार्किंग मीटर


乘客
chéngkè
यात्री


喷气式客机
pēnqì shì kèjī
यात्री विमान


行人
xíngrén
पैदल यात्री


飞机
fēijī
विमान


坑洞
kēng dòng
सड़क का गड्ढा


螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
प्रोपेलर विमान


铁路
tiělù
पटरी


铁路桥
tiělù qiáo
रेलवे पुल


坡道
pō dào
रैंप


优先行使
yōuxiān xíngshǐ
मार्ग अधिकार


道路
dàolù
सड़क


环行交通
huánxíng jiāotōng
यातायात परिपथ


座位排
zuòwèi pái
सीट की कतार


滑板车
huábǎn chē
स्कूटर


电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
स्कूटर


旅行指南
lǚxíng zhǐnán
दिशा निर्देश पट्ट


雪橇
xuěqiāo
स्लेज


雪地车
xuě dì chē
स्नो मोबाइल


速度
sùdù
गति


限速
xiàn sù
गति सीमा


车站
chēzhàn
स्टेशन


轮船
lúnchuán
स्टीमर


车站
chēzhàn
स्टॉप


路牌
lùpái
सड़क संकेत


童车
tóngchē
बच्चे घुमक्कड़


地铁站
dìtiě zhàn
मेट्रो स्टेशन


出租车
chūzū chē
टैक्सी


车票
chēpiào
टिकट


行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
समय सारिणी


轨道
guǐdào
पटरी


道岔
dàochà
पटरी बदलना


拖拉机
tuōlājī
ट्रेक्टर


交通
jiāotōng
यातायात


交通阻塞
jiāotōng zǔsè
यातायात जाम


红绿灯
hónglǜdēng
ट्रेफिक - लाइट


交通标志
jiāotōng biāozhì
यातायात संकेत


火车
huǒchē
रेलगाड़ी


火车旅行
huǒchē lǚxíng
ट्रेन की सवारी


有轨电车
yǒu guǐ diànchē
ट्राम


运输
yùnshū
परिवहन


三轮车
sānlúnchē
ट्राइसिकल


卡车
kǎchē
ट्रक


双向行车
shuāngxiàng xíngchē
द्विमार्गी यातायात


地下通道
dìxià tōngdào
सुरंग


方向盘
fāngxiàngpán
स्टियरिंग व्हील


飞艇
fēitǐng
ज़ेपलिन