Trafikk - 交通


事故
shìgù
ei ulykke


道口杆
dàokǒu gān
en barriere


自行车
zìxíngchē
en sykkel


小船
xiǎochuán
en båt


巴士
bāshì
en buss


缆车
lǎnchē
en taubane


汽车
qìchē
en bil


旅居车
lǚjū chē
ei campingvogn


马车
mǎchē
ei kjerre


塞满
sāi mǎn
en trengsel


公路
gōnglù
en landevei


游轮
yóulún
et cruiseskip


曲线
qūxiàn
en sving


死胡同
sǐhútòng
en blindvei


出发
chūfā
ei avreise


紧急刹车
jǐnjí shāchē
en nødbremse


入口
rùkǒu
en inngang


自动扶梯
zìdòng fútī
ei rulletrapp


超重行李
chāozhòng xínglǐ
ei overvekt


出口
chūkǒu
en utgang


渡轮
dùlún
ei ferje


消防车
xiāofángchē
en brannbil


飞行
fēixíng
et fly


货运车
huò yùn chē
ei godsvogn


汽油
qìyóu
en bensin


手刹车
shǒu shāchē
en håndbremse


直升机
zhíshēngjī
et helikopter


高速公路
gāosù gōnglù
en motorvei


船屋
chuánwū
en husbåt


女士自行车
nǚshì zìxíngchē
en damesykkel


左转弯
zuǒ zhuǎnwān
en venstresving


铁路道口
tiělù dàokǒu
en jernbaneovergang


火车头
huǒchētóu
et lokomotiv


地图
dìtú
et kart


地铁
dìtiě
en t-bane


轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
en moped


摩托艇
mótuō tǐng
en motorbåt


摩托车
mótuō chē
en motorsykkel


摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
en motorsykkelhjelm


女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
en motorsyklist


山地自行车
shāndì zìxíngchē
en terrengsykkel


关口
guānkǒu
en fjellovergang


禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
et forbikjøringsforbud


禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
en ikke-røyker


单行道
dānxíng dào
ei enveiskjøring


停车计时器
tíngchē jìshí qì
et parkometer


乘客
chéngkè
en passasjer


喷气式客机
pēnqì shì kèjī
et passasjerfly


行人
xíngrén
en fotgjenger


飞机
fēijī
et fly


坑洞
kēng dòng
ei grop


螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
et propellfly


铁路
tiělù
ei skinne


铁路桥
tiělù qiáo
ei jernbanebru


坡道
pō dào
en avkjørsel


优先行使
yōuxiān xíngshǐ
en forkjørsrett


道路
dàolù
en vei


环行交通
huánxíng jiāotōng
ei rundkjøring


座位排
zuòwèi pái
ei seterad


滑板车
huábǎn chē
en sparksykkel


电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
en moped


旅行指南
lǚxíng zhǐnán
et veiskilt


雪橇
xuěqiāo
en slede


雪地车
xuě dì chē
en snøscooter


速度
sùdù
en hastighet


限速
xiàn sù
ei fartsgrense


车站
chēzhàn
en togstasjon


轮船
lúnchuán
en dampbåt


车站
chēzhàn
en holdeplass


路牌
lùpái
et veiskilt


童车
tóngchē
ei barnevogn


地铁站
dìtiě zhàn
en t-banestasjon


出租车
chūzū chē
en taxi


车票
chēpiào
en billett


行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
en tidtabell


轨道
guǐdào
et spor


道岔
dàochà
en sporveksel


拖拉机
tuōlājī
en traktor


交通
jiāotōng
en trafikk


交通阻塞
jiāotōng zǔsè
en trafikkork


红绿灯
hónglǜdēng
et lyskryss


交通标志
jiāotōng biāozhì
et trafikkskilt


火车
huǒchē
et tog


火车旅行
huǒchē lǚxíng
en togtur


有轨电车
yǒu guǐ diànchē
en trikk


运输
yùnshū
en transport


三轮车
sānlúnchē
en trehjulssykkel


卡车
kǎchē
en lastebil


双向行车
shuāngxiàng xíngchē
en toveis trafikk


地下通道
dìxià tōngdào
en undergang


方向盘
fāngxiàngpán
et ratt


飞艇
fēitǐng
et luftskip