IэпэIэсагъ, искусств - Arts


l'aplaudiment
Iэгутеон


l'art
искусств


la reverència
шъхьащэ


el pinzell
щеткэ цIыкIу


el llibre per pintar
тхылъ-гъэлэн


la balladora
къэшъуакIо


el dibuix
сурэт


la galeria
голерей


la vidriera
апч гъэлагъэхэр


el graffiti
граффити


l'artesania
художественнэ IэшIагъ


el mosaic
мозаик


el mural
дэпкъ живопись


el museu
музей


la representació
къэгъэлъэгъоныр


el dibuix
сурэт теплъ


el poema
усэ


l'escultura
скульптур


la cançó
орэд


l'estàtua
статуй


l'aquarel·la
акварель