დაწკაპეთ გამოსახალება!


Пачуцці

Pačucci
გრძნობები


Жывёлы

Žyvioly
ცხოველები


Спорт

Sport
სპორტი


Музыка

Muzyka
მუსიკა


Офіс

Ofis
ოფისი


Напоі

Napoi
სასმელები


Людзі

Liudzi
ადამიანები


Час

Čas
დრო


Навакольнае асяроддзе

Navakoĺnaje asiaroddzie
გარემო


Упакоўка

Upakoŭka
შეფუთვა


Інструменты

Instrumienty
ინსტრუმენტები


Рух

Ruch
საგზაო მოძრაობა


Садавіна

Sadavina
ხილეული


Вольны час

Voĺny čas
დასვენება


Ваенная справа

Vajennaja sprava
სამხედრო ძალა


Адзенне

Adziennie
ტანსაცმელი


Сувязь

Suviaź
კომუნიკაცია


Тэхналогія

Technalohija
ტექნიკა


Кватэра

Kvatera
ბინა


Ежа

Ježa
საკვები


Прафесіі

Prafiesii
საქმიანობები


Гародніна

Harodnina
ბოსტნეულობა


Аб'екты

Abjekty
ნივთები


Адукацыя

Adukacyja
განათლება


Цела

Ciela
სხეული


Прырода

Pryroda
ბუნება


Фінансы

Finansy
ფინანსები


Мэбля

Meblia
ავეჯი


Рэлігія

Relihija
რელიგია


Расліны

Rasliny
მცენარეულობა


Абстрактныя тэрміны

Abstraktnyja terminy
აბსტრაქტული ცნებები


Кухонная тэхніка

Kuchonnaja technika
სამზარეულო საყოფაცხოვრებო ელექტრო ტექნიკა


Матэрыялы

Materyjaly
მასალები


Здароўе

Zdaroŭje
ჯანმრთელობა


Аўтамабіль

Aŭtamabiĺ
ავტომანქანა


Мастацтва

Mastactva
ხელოვნება


Горад

Horad
ქალაქი


Надвор'е

Nadvorje
ამინდი


Шопінг

Šopinh
საყიდლებზე წასვლა


Архітэктура

Architektura
არქიტექტურა


Буйныя жывёлы

Bujnyja žyvioly
დიდი ცხოველები


Дробныя жывёлы

Drobnyja žyvioly
პატარა ცხოველები