‫ماحول‬ - Животна средина


земјоделство
zemJodelstvo
‫کاشتکاری‬


загадување на воздухот
zagaduvanje na vozduhot
‫ہوائی آلودگی‬


мравјалник
mravJalnik
‫چیونٹیوں کا ڈھیر‬


канал
kanal
‫نہر‬


брег
breg
‫ساحل‬


континент
kontinent
‫بر اعظم‬


поток
potok
‫ندی‬


брана
brana
‫بند‬


пустина
pustina
‫ریگستان‬


дина
dina
‫ریت کا پہاڑ‬


поле
pole
‫میدان‬


шума
šuma
‫جنگل‬


глечер
glečer
‫گلیشیر‬


пустара
pustara
‫جھاڑیاں‬


остров
ostrov
‫جزیرہ‬


џунгла
džungla
‫جنگل‬


пејзаж
peJzaž
‫قدرتی منظر‬


планини
planini
‫پہاڑ‬


природен парк
priroden park
‫قدرتی مناظر کا پارک‬


врв
vrv
‫چوٹی‬


куп
kup
‫ڈھیر‬


протестен марш
protesten marš
‫احتجاجی مارچ‬


рециклирање
recikliranje
‫ریسائیکلنگ‬


море
more
‫سمندر‬


чад
čad
‫دھواں‬


лозје
lozJe
‫انگور کا باغ‬


вулкан
vulkan
‫آتش فشاں‬


отпад
otpad
‫کچرا‬


ниво на водата
nivo na vodata
‫پانی کی سطح‬