அலுவலகம் - Ured


kemijska olovka
பந்துமுனை பேனா


stanka
இடைவேளை


aktovka
கைப்பெட்டி


bojica
வண்ணப் பென்சில்


konferencija
மாநாடு


konferencijska dvorana
கலந்தாய்வு அறை


kopija
நகல்


imenik
அடைவு


datoteka
கோப்பு


ormar za kartoteku
கோப்பு அலமாரி


nalivpero
மையூற்று எழுதுகோல்


odložak za pisma
கடிதத் தட்டு


marker
குறிப்போன்


teka
குறிப்பேடு


bilježnica
குறிதாள் அட்டை


ured
அலுவலகம்


uredski stolac
அலுவலக நாற்காலி


prekovremeni rad
மிகைநேரம்


spajalica za papir
காகிதக் கவ்வி


olovka
பென்சில்


bušilica papira
துளைப்பி


sef
பெட்டகம்


oštrilo
கூராக்கி


isjeckan papir
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்


rezač za papir
துருவுகருவி


spiralni uvez
பிணைப்பு சுழல்


ulošci za klamaricu
பிணிப்பூசி


klamerica
பிணிக்கை


pisaći stroj
தட்டெழுத்து இயந்திரம்


radno mjesto
பணிநிலையம்