மதம் - Religion


la fête de Pâques
ஈஸ்டர்


l'œuf de Pâques
ஈஸ்டர் முட்டை


l'ange (m.)
தேவதூதன்


la cloche
மணி


la bible
பைபிள்


l'évêque (m.)
பாதிரியார்


la bénédiction
ஆசிர்வாதம்


le bouddhisme
புத்தமதம்


le christianisme
கிறிஸ்துவ மதம்


le cadeau de Noël
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு


l'arbre de Noël
கிறிஸ்துமஸ் மரம்


l'église (f.)
தேவாலயம்


le cercueil
சவப்பெட்டி


la création
உருவாக்கம்


le crucifix
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை


le diable
பிசாசு


le dieu
கடவுள்


l'hindouisme (m.)
இந்து மதம்


l'islam (m.)
இஸ்லாமியம்


le judaïsme
யூத மதம்


la méditation
தியானம்


la momie
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்


le musulman
முஸ்லீம்


le pape
போப்பாண்டவர்


la prière
பிரார்த்தனை


le prêtre
மதகுரு


la religion
மதம்


l'office religieux / la messe
கத்தோலிக்க மத பூஜை


la synagogue
ஜெபக்கூடம்


le temple
கோவில்


le tombeau
கல்லறை