ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ - Abstrakti jēdzieni


pārvalde
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ


reklāma
ਵਿਗਿਆਪਨ


bulta
ਤੀਰ


aizliegums
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ


karjera
ਪੇਸ਼ਾ


centrs
ਕੇਂਦਰ


izvēle
ਚੋਣ


sadarbība
ਸਹਿਯੋਗ


krāsa
ਰੰਗ


kontakts
ਸੰਪਰਕ


briesmas
ਖ਼ਤਰਾ


atzīšanās mīlestībā
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ


kritums
ਪਤਣ


definīcija
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ


atšķirība
ਫ਼ਰਕ


grūtības
ਮੁਸ਼ਕਲ


virziens
ਦਿਸ਼ਾ


atklājums
ਖੋਜ


traucējumi
ਵਿਕਾਰ


distance
ਦੂਰੀ


attālums
ਦੂਰੀ


daudzveidība
ਅਨੇਕਤਾ


pūles
ਕੋਸ਼ਿਸ਼


izpēte
ਘੋਖ


kritiens
ਡਿੱਗਣਾ


spēks
ਜ਼ੋਰ


aromāts
ਸੁਗੰਧ


brīvība
ਸੁਤੰਤਰਤਾ


spoks
ਭੂਤ


puse
ਅੱਧਾ


augstums
ਕੱਦ


palīdzība
ਸਹਾਇਤਾ


slēptuve
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ


dzimtene
ਮਾਤਭੂਮੀ


higiēna
ਸਫਾਈ


ideja
ਵਿਚਾਰ


ilūzija
ਭਰਮ


iztēle
ਕਲਪਨਾ


inteliģence
ਬੁੱਧੀ


uzaicinājums
ਨਿਉਤਾ


taisnīgums
ਨਿਆਂ


gaisma
ਪ੍ਰਕਾਸ਼


skatiens
ਦਿਖਾਵਟ


zaudējums
ਨੁਕਸਾਨ


palielinājums
ਵਾਧਾ


kļūda
ਗਲਤੀ


slepkavība
ਹੱਤਿਆ


tauta
ਰਾਸ਼ਟਰ


jaunums
ਨਵੀਨਤਾ


iespēja
ਚੋਣ


pacietība
ਧੀਰਜ


plānošana
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ


problēma
ਸਮੱਸਿਆ


aizsardzība
ਸੁਰੱਖਿਆ


atspulgs
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ


republika
ਗਣਤੰਤਰ


risks
ਜ਼ੋਖ਼ਮ


drošība
ਸੁਰੱਖਿਆ


noslēpums
ਰਹੱਸ


dzimums
ਸੈਕਸ


ēna
ਛਾਂ


izmērs
ਆਕਾਰ


solidaritāte
ਇਕਜੁਟਤਾ


veiksme
ਸਫ਼ਲਤਾ


atbalsts
ਸਮਰਥਨ


tradīcija
ਪਰੰਪਰਾ


svars
ਭਾਰ