էկոլոգիա - Environment


agriculture
գյուղատնտեսություն


air pollution
օդի աղտոտում


anthill
մրջնանոց


canal
ջրանցք


coast
ծովափ


continent
մայրացամաք


creek
առու


dam
պատնեշ


desert
անապատ


dune
ավազաթումբ


field
դաշտ


forest
անտառ


glacier
սառցադաշտ


heath
մարգագետին


island
կղզի


jungle
ջունգլի


landscape
բնապատկեր


mountains
լեռներ


nature park
բնական այգի


peak
գագաթ


pile
կույտ


protest march
բողոքի երթ


recycling
վերամշակում


sea
ծով


smoke
ծուխ


vineyard
խախողի այգի


volcano
հրաբուխ


waste
աղբ


water level
ջրի մակարդակ