Abstract terms - Abstraktsed mõisted


valitsus
administration


reklaam
advertising


nool
arrow


keeld
ban


karjäär
career


keskpaik
center


valik
choice


koostöö
collaboration


värv
color


kokkupuude
contact


oht
danger


armuavaldus
declaration of love


lagunemine
decline


definitsioon
definition


erinevus
difference


raskus
difficulty


suund
direction


avastus
discovery


korralagedus
disorder


kaugus
distance


vahemaa
distance


mitmekesisus
diversity


vaev
effort


uurimine
exploration


kukkumine
fall


jõud
force


lõhn
fragrance


vabadus
freedom


kummitus
ghost


pool
half


kõrgus
height


abi
help


peidupaik
hiding place


kodumaa
homeland


puhtus
hygiene


idee
idea


illusioon
illusion


fantaasia
imagination


intelligentsus
intelligence


kutse
invitation


õiglus
justice


valgus
light


pilk
look


kaotus
loss


suurendus
magnification


viga
mistake


mõrv
murder


rahvus
nation


uudsus
novelty


võimalus
option


kannatlikkus
patience


planeerimine
planning


probleem
problem


kaitse
protection


peegeldus
reflection


vabariik
republic


risk
risk


ohutus
safety


saladus
secret


sugu
sex


vari
shadow


suurus
size


solidaarsus
solidarity


edu
success


toetus
support


traditsioon
tradition


kaal
weight