Body - Korpo


la brako
arm


la dorso
back


la kalva kapo
bald head


la barbo
beard


la sango
blood


la osto
bone


la sidvangoj
bottom


la harplektaĵo
braid


la cerbo
brain


la mamo
breast


la orelo
ear


la okulo
eye


la vizaĝo
face


la fingro
finger


la fingrospuro
fingerprint


la pugno
fist


la piedo
foot


la haroj
hair


la hararanĝo
haircut


la mano
hand


la kapo
head


la koro
heart


la montrofingro
index finger


la reno
kidney


la genuo
knee


la kruro
leg


la lipo
lip


la buŝo
mouth


la harfasko
ringlet


la skeleto
skeleton


la haŭto
skin


la kranio
skull


la tatuaĵo
tattoo


la gorĝo
throat


la dikfingro
thumb


la piedfingro
toe


la lango
tongue


la dento
tooth


la peruko
wig