Εκπαίδευση - การศึกษา


โบราณคดี
boh-ran-ná′-ká′-dee
η αρχαιολογία


อะตอม
à′-dhawm
το άτομο


กระดาน
grà′-dan
ο πίνακας


การคำนวณ
gan-kam′-nuan
ο υπολογισμός


เครื่องคิดเลข
krêuang-kít′-lâyk
η αριθμομηχανή


ใบรับรอง
bai′-ráp′-rawng
το πιστοποιητικό


ชอล์ก
cháwk
η κιμωλία


ชั้นเรียน
chán′-rian
η τάξη


วงเวียน
wong′-wian
ο διαβήτης


เข็มทิศ
kěm′-tít′
η πυξίδα


ประเทศ
bhrà′-tâyt
η χώρα


ชั้นเรียน
chán′-rian
η σειρά μαθημάτων


อนุปริญญา
à′-nóop′-rin′-ya
το δίπλωμα


ทิศทาง
tít′-tang
η κατεύθυνση


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
η εκπαίδευση


ตัวกรอง
dhua-grawng
το φίλτρο


สูตร
sòot
ο τύπος


ภูมิศาสตร์
poo-mí′-sàt
η γεωγραφία


ไวยากรณ์
wai′-ya-gawn
η γραμματική


ความรู้
kwam-róo
η γνώση


ภาษา
pa-sǎ
η γλώσσα


การสอน
gan-sǎwn
το μάθημα


ห้องสมุด
hâwng-sà′-mòot′
η βιβλιοθήκη


วรรณคดี
wan′-ná′-ká′-dee
η λογοτεχνία


คณิตศาสตร์
ká′-nít′-dhà′-sàt
τα μαθηματικά


กล้องจุลทรรศน์
glâwng-joon′-tát′
το μικροσκόπιο


จำนวน
jam′-nuan
ο αριθμός


ตัวเลข
dhua-lâyk
ο αριθμός


ความดัน
kwam-dan′
η πίεση


ปริซึม
bhrì′-seum′
το πρίσμα


ศาสตราจารย์
sàt-sà′-dhra-jan
ο καθηγητής


ปิรามิด
bhì′-ra-mít′
η πυραμίδα


กัมมันตภาพรังสี
gam′-man′-dhà′-pâp-rang′-sěe
η ραδιενέργεια


เครื่องชั่งน้ำหนัก
krêuang-châng′-nám-nàk′
οι κλίμακες


อวกาศ
à′-wá′-gàt
το διάστημα


สถิติ
sà′-tì′-dhì′
τα στατιστικά στοιχεία


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
οι μελέτες


พยางค์
pá′-yang
η συλλαβή


ตาราง
dha-rang
ο πίνακας


การแปล
gan-bhlæ
η μετάφραση


รูปสามเหลี่ยม
rôop-sǎm-lìam
το τρίγωνο


เครื่องหมายบนสระ
krêuang-mǎ-yóp′-nót′-rá′
η διαλυτικά


มหาวิทยาลัย
má′-hǎ-wít′-tá′-ya-lai′
το πανεπιστήμιο


แผนที่โลก
pæ̌n-têe-lôk
ο παγκόσμιος χάρτης