Περιβάλλον - สิ่งแวดล้อม


เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
η γεωργία


มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
η ρύπανση του αέρα


จอมปลวก
jawm-bhlùak
η μυρμηγκοφωλιά


คลอง
klawng
το κανάλι


ชายฝั่ง
chai-fàng′
η ακτή


ทวีป
tá′-wêep
η ήπειρος


ลำห้วย
lam′-hûay′
το ρυάκι


เขื่อน
kèuan
το φράγμα


ทะเลทราย
tá′-lay-sai
η έρημος


เนินทราย
ner̶n-sai
ο αμμόλοφος


ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
το χωράφι


ป่าไม้
bhà-mái
το δάσος


ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
ο παγετώνας


พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
ο θαμνότοπος


เกาะ
gàw′
το νησί


ป่าทึบ
bhà-téup′
η ζούγκλα


ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
το τοπίο


เทือกเขา
têuak-kǎo′
τα βουνά


อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
το φυσικό πάρκο


ยอดเขา
yâwt-kǎo′
η κορυφή


กอง
gawng
ο σωρός


การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
η πορεία διαμαρτυρίας


การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
η ανακύκλωση


ทะเล
tá′-lay
η θάλασσα


ควัน
kwan′
ο καπνός


ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
ο αμπελώνας


ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
το ηφαίστειο


ขยะ
kà′-yà′
τα απόβλητα


ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
η στάθμη του νερού