Εκπαίδευση - Arsimimi


Arkeologjia
η αρχαιολογία


Atomi
το άτομο


Tabela
ο πίνακας


Llogaritja
ο υπολογισμός


Llogaritësi
η αριθμομηχανή


Çertifikata
το πιστοποιητικό


Shkumësi
η κιμωλία


Klasa
η τάξη


Kompasi
ο διαβήτης


Busulla
η πυξίδα


Vendi
η χώρα


Kursi
η σειρά μαθημάτων


Diploma
το δίπλωμα


Drejtimi
η κατεύθυνση


Arsimimi
η εκπαίδευση


Filtri
το φίλτρο


Formula
ο τύπος


Gjeografia
η γεωγραφία


Gramatika
η γραμματική


Dituria
η γνώση


Gjuha
η γλώσσα


Mësimi
το μάθημα


Biblioteka
η βιβλιοθήκη


Literatura
η λογοτεχνία


Matematika
τα μαθηματικά


Mikroskopi
το μικροσκόπιο


Numri
ο αριθμός


Numri
ο αριθμός


Presioni
η πίεση


Prizmi
το πρίσμα


Profesori
ο καθηγητής


Piramidale
η πυραμίδα


Radioaktiviteti
η ραδιενέργεια


Shkallët
οι κλίμακες


Hapësira
το διάστημα


Statistikat
τα στατιστικά στοιχεία


Studimet
οι μελέτες


Rrokje
η συλλαβή


Tabela
ο πίνακας


Përkthimi
η μετάφραση


Trekëndëshi
το τρίγωνο


Umlauti
η διαλυτικά


Universiteti
το πανεπιστήμιο


Harta e botës
ο παγκόσμιος χάρτης