Εκπαίδευση - Onderwijs


de archeologie
η αρχαιολογία


het atoom
το άτομο


de krijtbord
ο πίνακας


de berekening
ο υπολογισμός


de rekenmachine
η αριθμομηχανή


het certificaat
το πιστοποιητικό


het krijt
η κιμωλία


de klas
η τάξη


het circel
ο διαβήτης


het kompas
η πυξίδα


het land
η χώρα


de cursus
η σειρά μαθημάτων


het diploma
το δίπλωμα


de richting
η κατεύθυνση


het onderwijs
η εκπαίδευση


het filter
το φίλτρο


de formule
ο τύπος


de geografie
η γεωγραφία


de grammatica
η γραμματική


de kennis
η γνώση


de taal
η γλώσσα


de les
το μάθημα


de bibliotheek
η βιβλιοθήκη


de literatuur
η λογοτεχνία


de wiskunde
τα μαθηματικά


de microscoop
το μικροσκόπιο


het getal
ο αριθμός


de nummers
ο αριθμός


de druk
η πίεση


het prisma
το πρίσμα


de professor
ο καθηγητής


de piramide
η πυραμίδα


de radioactiviteit
η ραδιενέργεια


de weegschaal
οι κλίμακες


het heelal
το διάστημα


de statistieken
τα στατιστικά στοιχεία


het studeren
οι μελέτες


de lettergreep
η συλλαβή


de tabel
ο πίνακας


de vertaling
η μετάφραση


de driehoek
το τρίγωνο


de umlaut
η διαλυτικά


de universiteit
το πανεπιστήμιο


de wereldkaart
ο παγκόσμιος χάρτης