Εκπαίδευση - 교육


고고학
gogohag
η αρχαιολογία


원자
wonja
το άτομο


칠판
chilpan
ο πίνακας


계산
gyesan
ο υπολογισμός


계산기
gyesangi
η αριθμομηχανή


자격증
jagyeogjeung
το πιστοποιητικό


분필
bunpil
η κιμωλία


수업
sueob
η τάξη


나침반
nachimban
ο διαβήτης


나침반
nachimban
η πυξίδα


나라
nala
η χώρα


강좌
gangjwa
η σειρά μαθημάτων


졸업장
jol-eobjang
το δίπλωμα


방향
banghyang
η κατεύθυνση


교육
gyoyug
η εκπαίδευση


여과 장치
yeogwa jangchi
το φίλτρο


공식
gongsig
ο τύπος


지리
jili
η γεωγραφία


문법
munbeob
η γραμματική


지식
jisig
η γνώση


언어
eon-eo
η γλώσσα


수업
sueob
το μάθημα


도서관
doseogwan
η βιβλιοθήκη


문학
munhag
η λογοτεχνία


수학
suhag
τα μαθηματικά


현미경
hyeonmigyeong
το μικροσκόπιο


번호
beonho
ο αριθμός


번호
beonho
ο αριθμός


압력
ablyeog
η πίεση


프리즘
peulijeum
το πρίσμα


교수
gyosu
ο καθηγητής


피라미드
pilamideu
η πυραμίδα


방사능
bangsaneung
η ραδιενέργεια


저울
jeoul
οι κλίμακες


공간
gong-gan
το διάστημα


통계
tong-gye
τα στατιστικά στοιχεία


학업
hag-eob
οι μελέτες


음절
eumjeol
η συλλαβήpyo
ο πίνακας


번역
beon-yeog
η μετάφραση


삼각형
samgaghyeong
το τρίγωνο


움라우트
umlauteu
η διαλυτικά


대학
daehag
το πανεπιστήμιο


세계지도
segyejido
ο παγκόσμιος χάρτης