Εκπαίδευση - Formation


l'archéologie (f.)
η αρχαιολογία


l'atome (m.)
το άτομο


le tableau
ο πίνακας


le calcul
ο υπολογισμός


la calculatrice
η αριθμομηχανή


le document officiel
το πιστοποιητικό


la craie
η κιμωλία


la classe
η τάξη


le compas
ο διαβήτης


la boussole
η πυξίδα


le pays
η χώρα


cours
η σειρά μαθημάτων


le diplôme
το δίπλωμα


le point cardinal
η κατεύθυνση


l'enseignement (m.)
η εκπαίδευση


le filtre
το φίλτρο


la formule
ο τύπος


la géographie
η γεωγραφία


la grammaire
η γραμματική


le savoir
η γνώση


la langue
η γλώσσα


la leçon
το μάθημα


la bibliothèque
η βιβλιοθήκη


la littérature
η λογοτεχνία


les mathématiques (f. pl.)
τα μαθηματικά


le microscope
το μικροσκόπιο


le nombre
ο αριθμός


le nombre
ο αριθμός


la pression
η πίεση


le prisme
το πρίσμα


le professeur
ο καθηγητής


la pyramide
η πυραμίδα


la radioactivité
η ραδιενέργεια


la balance
οι κλίμακες


l'espace (m.)
το διάστημα


la statistique
τα στατιστικά στοιχεία


les études (f. pl.)
οι μελέτες


la syllabe
η συλλαβή


le tableau
ο πίνακας


la traduction
η μετάφραση


le triangle
το τρίγωνο


le tréma
η διαλυτικά


l'université (f.)
το πανεπιστήμιο


le planisphère
ο παγκόσμιος χάρτης