Λεξιλόγιο

Εκπαίδευση» Formation

games images

l‘archéologie (f.)
η αρχαιολογία

games images

l‘atome (m.)
το άτομο

games images

le tableau
ο πίνακας

games images

le calcul
ο υπολογισμός

games images

la calculatrice
η αριθμομηχανή

games images

le document officiel
το πιστοποιητικό

games images

la craie
η κιμωλία

games images

la classe
η τάξη

games images

le compas
ο διαβήτης

games images

la boussole
η πυξίδα

games images

le pays
η χώρα

games images

cours
η σειρά μαθημάτων

games images

le diplôme
το δίπλωμα

games images

le point cardinal
η κατεύθυνση

games images

l‘enseignement (m.)
η εκπαίδευση

games images

le filtre
το φίλτρο

games images

la formule
ο τύπος

games images

la géographie
η γεωγραφία

games images

la grammaire
η γραμματική

games images

le savoir
η γνώση

games images

la langue
η γλώσσα

games images

la leçon
το μάθημα

games images

la bibliothèque
η βιβλιοθήκη

games images

la littérature
η λογοτεχνία

games images

les mathématiques (f. pl.)
τα μαθηματικά

games images

le microscope
το μικροσκόπιο

games images

le nombre
ο αριθμός

games images

le nombre
ο αριθμός

games images

la pression
η πίεση

games images

le prisme
το πρίσμα

games images

le professeur
ο καθηγητής

games images

la pyramide
η πυραμίδα

games images

la radioactivité
η ραδιενέργεια

games images

la balance
οι κλίμακες

games images

l‘espace (m.)
το διάστημα

games images

la statistique
τα στατιστικά στοιχεία

games images

les études (f. pl.)
οι μελέτες

games images

la syllabe
η συλλαβή

games images

le tableau
ο πίνακας

games images

la traduction
η μετάφραση

games images

le triangle
το τρίγωνο

games images

le tréma
η διαλυτικά

games images

l‘université (f.)
το πανεπιστήμιο

games images

le planisphère
ο παγκόσμιος χάρτης