Εκπαίδευση - Educación


la arqueología
η αρχαιολογία


el átomo
το άτομο


la pizarra
ο πίνακας


el cálculo
ο υπολογισμός


la calculadora
η αριθμομηχανή


el certificado
το πιστοποιητικό


la tiza
η κιμωλία


la clase
η τάξη


el compás
ο διαβήτης


la brújula
η πυξίδα


el país
η χώρα


el curso
η σειρά μαθημάτων


el diploma
το δίπλωμα


la dirección
η κατεύθυνση


la formación
η εκπαίδευση


el filtro
το φίλτρο


la fórmula
ο τύπος


la geografía
η γεωγραφία


la gramática
η γραμματική


el conocimiento
η γνώση


la lengua
η γλώσσα


la lección
το μάθημα


la biblioteca
η βιβλιοθήκη


la literatura
η λογοτεχνία


las matemáticas
τα μαθηματικά


el microscopio
το μικροσκόπιο


el número
ο αριθμός


el número
ο αριθμός


la presión
η πίεση


el prisma
το πρίσμα


el profesor
ο καθηγητής


la pirámide
η πυραμίδα


la radiactividad
η ραδιενέργεια


la balanza
οι κλίμακες


el espacio
το διάστημα


las estadísticas
τα στατιστικά στοιχεία


el estudio
οι μελέτες


la sílaba
η συλλαβή


la tabla
ο πίνακας


la traducción
η μετάφραση


el triángulo
το τρίγωνο


la diéresis
η διαλυτικά


la universidad
το πανεπιστήμιο


el mapa del mundo
ο παγκόσμιος χάρτης