Μάθετε ισπανικά γρήγορα και εύκολα με το δωρεάν μάθημα γλώσσας mp3. Τα ισπανικά ως ξένη γλώσσα περιλαμβάνουν 100 εύκολα μαθήματα. Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν. Οι διάλογοι και οι προτάσεις εκφωνούνται από φυσικούς ομιλητές. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση γραμματικής. Μπορείτε να αρχίσετε να μαθαίνετε αμέσως!

Πίνακας περιεχομένων