Εκπαίδευση - Uddannelse


arkæologien
η αρχαιολογία


atomet
το άτομο


bestyrelsen
ο πίνακας


beregningen
ο υπολογισμός


regnemaskinen
η αριθμομηχανή


certifikatet
το πιστοποιητικό


kridtet
η κιμωλία


klassen
η τάξη


passeren
ο διαβήτης


kompasset
η πυξίδα


landet
η χώρα


kurset
η σειρά μαθημάτων


eksamensbeviset
το δίπλωμα


kompasretningen
η κατεύθυνση


uddannelsen
η εκπαίδευση


filteret
το φίλτρο


formlen
ο τύπος


geografien
η γεωγραφία


grammatikken
η γραμματική


viden
η γνώση


sproget
η γλώσσα


lektionen
το μάθημα


biblioteket
η βιβλιοθήκη


litteraturen
η λογοτεχνία


matematikken
τα μαθηματικά


mikroskopet
το μικροσκόπιο


tallet
ο αριθμός


nummeret
ο αριθμός


trykket
η πίεση


prismet
το πρίσμα


professoren
ο καθηγητής


pyramiden
η πυραμίδα


radioaktiviteten
η ραδιενέργεια


vægten
οι κλίμακες


rummet
το διάστημα


statistikken
τα στατιστικά στοιχεία


studierne
οι μελέτες


stavelsen
η συλλαβή


bordet
ο πίνακας


oversættelsen
η μετάφραση


trekanten
το τρίγωνο


omlyden
η διαλυτικά


universitetet
το πανεπιστήμιο


verdenskortet
ο παγκόσμιος χάρτης