Auto - 汽车


空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
der Luftfilter, -


故障
gùzhàng
die Panne, n


房车
fáng chē
das Wohnmobil, e


汽车电池
qìchē diànchí
die Autobatterie, n


儿童座椅
értóng zuò yǐ
der Kindersitz, e


损坏
sǔnhuài
der Schaden, "


柴油
cháiyóu
der Diesel


排气管
pái qì guǎn
der Auspuff, e


爆胎
bào tāi
der Platten, -


加油站
jiāyóu zhàn
die Tankstelle, n


大灯
dà dēng
der Scheinwerfer, -


引擎盖
yǐnqíng gài
die Motorhaube, n


千斤顶
qiānjīndǐng
der Wagenheber, -


扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
der Reservekanister, -


废料场
fèiliào chǎng
der Schrottplatz, "e


后部
hòu bù
das Heck, s


尾灯
wěidēng
das Rücklicht, er


后视镜
hòu shì jìng
der Rückspiegel, -


行驶
xíngshǐ
die Fahrt, en


轮辋
lúnwǎng
die Felge, n


火花塞
huǒhuāsāi
die Zündkerze, n


转速表
zhuǎnsù biǎo
der Tacho, s


罚款单
fákuǎn dān
der Strafzettel, -


轮胎
lúntāi
der Reifen, -


拖车服务
tuō chē fú wù
der Abschleppdienst, e


老爷车
lǎoyé chē
der Oldtimer, -


车轮
chēlún
das Rad, "er