కారు - 汽车


空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
గాలి వడపోత


故障
gùzhàng
విచ్ఛిన్నత


房车
fáng chē
యాత్రా వాహనము


汽车电池
qìchē diànchí
కారు బ్యాటరీ


儿童座椅
értóng zuò yǐ
పిల్లల సీటు


损坏
sǔnhuài
హాని


柴油
cháiyóu
డీజిల్


排气管
pái qì guǎn
ఎగ్సాస్ట్ పైపు


爆胎
bào tāi
ఫ్లాట్ టైర్


加油站
jiāyóu zhàn
గ్యాస్ స్టేషన్


大灯
dà dēng
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము


引擎盖
yǐnqíng gài
టోపీ


千斤顶
qiānjīndǐng
జాకీ


扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
జెర్రీ క్యాన్


废料场
fèiliào chǎng
జంక్ యార్డు


后部
hòu bù
వెనుక భాగము


尾灯
wěidēng
వెనుక లైటు


后视镜
hòu shì jìng
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము


行驶
xíngshǐ
సవారీ


轮辋
lúnwǎng
రిమ్ము


火花塞
huǒhuāsāi
స్పార్క్ ప్లగ్


转速表
zhuǎnsù biǎo
ట్యాకో మీటర్


罚款单
fákuǎn dān
టికెట్


轮胎
lúntāi
టైరు


拖车服务
tuō chē fú wù
రహదారి సేవ


老爷车
lǎoyé chē
పాతకాలపు కారు


车轮
chēlún
చక్రము