Životní prostředí - Environment


agriculture
zemědělství


air pollution
znečištění ovzduší


anthill
mraveniště


canal
kanál


coast
pobřeží


continent
kontinent


creek
potok


dam
přehrada


desert
poušť


dune
duna


field
pole


forest
les


glacier
ledovec


heath
vřesoviště


island
ostrov


jungle
džungle


landscape
krajina


mountains
hory


nature park
přírodní park


peak
vrchol


pile
hromada


protest march
protestní pochod


recycling
recyklace


sea
moře


smoke
kouř


vineyard
vinice


volcano
sopka


waste
odpad


water level
stav vody