Umjetnosti - ศิลปะ


เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
pljesak


ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
umjetnost


การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
naklon


แปรง
bhræng
četka


สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
bojanka


นักเต้น
nák′-dhên′
plesačica


การวาดภาพ
gan-wât-pâp
crtež


แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
galerija


หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
vitraž


กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
grafiti


หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
rukotvorina


งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
mozaik


จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
mural


พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
muzej


การแสดง
gan-sà′-dæng
nastup


ภาพ
pâp
slika


บทกวี
bòt′-gà′-wee
pjesma


ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
skulptura


เพลง
playng
pjesma


อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
kip


สีน้ำ
sěe-nám
vodena bojica