banner

למד ליטאית במהירות ובקלות עם קורס שפת mp3 החינמי שלנו. ליטאית כשפה זרה כוללת 100 שיעורים קלים. כל השיעורים בחינם. הדיאלוגים והמשפטים נאמרים על ידי דוברי שפת אם. אין צורך בידע מוקדם בדקדוק. אתה יכול להתחיל ללמוד מיד!

תוכן העניינים