ஒரு படத்தை கிளிக்!


‫רגשות‬

rgşwţ
உணர்வுகள்


‫בעלי חיים‬

bʻly ẖyym
விலங்குகள்


‫ספורט‬

spwrt
விளையாட்டு


‫מוסיקה‬

mwsyqh
இசை


‫משרד‬

mşrd
அலுவலகம்


‫משקאות‬

mşqʼwţ
பானங்கள்


‫אנשים‬

ʼnşym
மக்கள்


‫זמן‬

zmn
காலம்


‫סביבה‬

sbybh
சுற்றுச்சூழல்


‫אריזות‬

ʼryzwţ
சிப்பக்கட்டணம்


‫כלים‬

klym
கருவிகள்


‫תנועה‬

ţnwʻh
போக்குவரத்து


‫פירות‬

pyrwţ
பழங்கள்


‫פנאי‬

pnʼy
ஓய்வு நேரம்


‫צבא‬

ẕbʼ
இராணுவம்


‫לבוש‬

lbwş
ஆடை


‫תקשורת‬

ţqşwrţ
தொடர்பு


‫טכנולוגיה‬

tknwlwgyh
தொழில்நுட்பம்


‫דירה‬

dyrh
அடுக்ககம்


‫מזון‬

mzwn
உணவு


‫מקצועות‬

mqẕwʻwţ
தொழில்


‫ירקות‬

yrqwţ
காய்கறிகள்


‫חפצים‬

ẖpẕym
பொருட்கள்


‫השכלה‬

hşklh
கல்வி


‫גוף‬

gwp
உடல்


‫טבע‬

tbʻ
இயற்கை


‫כספים‬

kspym
நிதி


‫רהיטים‬

rhytym
அறைக்கலண்கள்


‫דת‬


மதம்


‫צמחים‬

ẕmẖym
தாவரங்கள்


‫מונחים מופשטים‬

mwnẖym mwpştym
கருத்தியலான பதங்கள்


‫מכשירי מטבח‬

mkşyry mtbẖ
சமையலறை உபகரணங்கள்


‫חומרים‬

ẖwmrym
மூலப்பொருட்கள்


‫בריאות‬

bryʼwţ
ஆரோக்கியம்


‫מכונית‬

mkwnyţ
மோட்டார் வண்டி


‫אומנות‬

ʼwmnwţ
கலைகள்


‫עיר‬

ʻyr
நகரம்


‫מזג אויר‬

mzg ʼwyr
வானிலை


‫קניות‬

qnywţ
வாங்குதல்


‫ארכיטקטורה‬

ʼrkytqtwrh
கட்டிடக்கலை


‫בעלי חיים גדולים‬

bʻly ẖyym gdwlym
பெரிய விலங்குகள்


‫בעלי חיים קטנים‬

bʻly ẖyym qtnym
சிறிய விலங்குகள்