Kliknite na sliko!


Почуття

Pochuttya
Občutki


Тварини

Tvaryny
Živali


Спортивний

Sportyvnyy
Šport


Музика

Muzyka
Glasba


Офіс

Ofis
Pisarna


Напої

Napoyi
Pijače


Люди

Lyudy
Ljudje


Час

Chas
Čas


Навколишнє середовище

Navkolyshnye seredovyshche
Okolje


Упаковка

Upakovka
Embalaža


Інструменти

Instrumenty
Orodja


Дорожній рух

Dorozhniy rukh
Promet


Фрукти

Frukty
Sadje


Дозвілля

Dozvillya
Prosti čas


Збройні сили

Zbroyni syly
Vojska


Одяг

Odyah
Oblačila


Зв'язок

Zv'yazok
Komunikacija


Техніка

Tekhnika
Tehnologija


Квартира

Kvartyra
Stanovanje


Їжа

Yizha
Hrana


Професії

Profesiyi
Poklici


Овочі

Ovochi
Zelenjava


Предмети

Predmety
Predmeti


Освіта

Osvita
Izobraževanje


Тіло

Tilo
Telo


Природа

Pryroda
Narava


Фінанси

Finansy
Finance


Меблі

Mebli
Pohištvo


Релігія

Relihiya
Vera


Рослини

Roslyny
Rastline


Абстрактні поняття

Abstraktni ponyattya
Abstraktno


Кухонна техніка

Kukhonna tekhnika
Kuhinjski aparati


Матеріали

Materialy
Materiali


Здоров'я

Zdorov'ya
Zdravje


Автомобіль

Avtomobilʹ
Avto


Мистецтво

Mystetstvo
Umetnost


Місто

Misto
Mesto


Погода

Pohoda
Vreme


Покупки

Pokupky
Nakupovanje


Архітектура

Arkhitektura
Arhitektura


Великі тварини

Velyki tvaryny
Velike živali


симпатія

Dribni tvaryny
Male živali