Arts - ศิลปะ


เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
les applaudissements (m. pl.)


ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
l'art (m.)


การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
le salut


แปรง
bhræng
le pinceau


สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
le livre de coloriage


นักเต้น
nák′-dhên′
la danseuse


การวาดภาพ
gan-wât-pâp
le dessin


แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
la galerie


หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
la fenêtre


กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
le graffiti


หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
l'artisanat (m.)


งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
la mosaïque


จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
la fresque


พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
le musée


การแสดง
gan-sà′-dæng
la représentation


ภาพ
pâp
l'image (f.)


บทกวี
bòt′-gà′-wee
le poème


ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
la sculpture


เพลง
playng
la chanson


อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
la statue


สีน้ำ
sěe-nám
la peinture à l'eau