Temps - เวลา


นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
le réveil


ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
l'Antiquité


โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
l'antiquité (f.)


สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
l'agenda (m.)


ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
l'automne (m.)


การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
la pause


ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
le calendrier


ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
le siècle


นาฬิกา
na-lí′-ga
la montre


ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
la pause-café


วันที่
wan′-têe
la date


นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
la montre digitale


สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
l'éclipse (f.)


สิ้นสุด
sîn′-sòot′
la fin


อนาคต
à′-na-kót′
l'avenir (m.)


ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
l'histoire (f.)


นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
le sablier


ยุคกลาง
yóok′-glang
Moyen-Age


เดือน
deuan
le mois


ตอนเช้า
dhawn-cháo
le matin


อดีต
à′-dèet
le passé


นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
la montre de poche


การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
la ponctualité


ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
la hâte


ฤดูกาล
réu′-doo-gan
les saisons (f. pl.)


ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
le printemps


นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
le cadran solaire


พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
le lever du soleil


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
le coucher du soleil


ช่วงเวลา
chûang-way-la
le temps


เวลา
way-la
l'heure (f.)


เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
le temps d'attente


วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
le week-end


ปี
bhee
l'année (f.)