Materials - Materialet


Tunxh
brass


Çimentë
cement


Qeramikë
ceramic


Cohë
cloth


Leckë
cloth


Pambuku
cotton


Kristal
crystal


Baltë
dirt


Ngjitës
glue


Lëkurë
leather


Metali
metal


Nafta
oil


Pluhuri
powder


Kripa
salt


Rëra
sand


Skrapi
scrap


Argjendi
silver


Guri
stone


Kashta
straw


Druri
wood


Leshi
wool