Giáo dục - Izglītība


arheoloģija
khảo cổ học


atoms
nguyên tử


tāfele
tấm bảng


aprēķins
tính toán


kalkulators
máy tính


sertifikāts
giấy chứng nhận


krīts
phấn viết


klase
lớp học


cirkulis
com-pa


kompass
la bàn


valsts
đất nước


kurss
khóa học


diploms
bằng tốt nghiệp


virziens
hướng


izglītība
giáo dục


filtrs
bộ lọc


formula
công thức


ģeogrāfija
địa lý


gramatika
ngữ pháp


zināšanas
kiến thức


valoda
ngôn ngữ


nodarbība
bài học


bibliotēka
thư viện


literatūra
văn học


matemātika
toán học


mikroskops
kính hiển vi


skaitlis
con số


skaits
số liệu


spiediens
áp lực


prizma
lăng kính


profesors
giáo sư


piramīda
kim tự tháp


radioaktivitāte
phóng xạ


svari
cái cân


kosmoss
không gian


statistika
số liệu thống kê


pētījumi
các nghiên cứu


zilbe
âm tiết


tabula
bảng


tulkojums
bản dịch


trijstūris
hình tam giác


trēma
biến âm sắc


universitāte
trường đại học


pasaules karte
bản đồ thế giới