Âm nhạc - Mūzika


akordeons
đàn ăccoc


balalaika
đàn balalaika


grupa
ban nhạc


bandžo
đàn banjô


klarnete
kèn clarinet


koncerts
buổi hòa nhạc


bunga
cái trống


bungas
bộ trống


flauta
bộ trống


flīģelis
đại dương cầm


ģitāra
đàn guitar


zāle
hội trường


taustiņi
bàn phím


mutes ermoņikas
kèn acmônica


mūzika
âm nhạc


nošu statīvs
giá để bản nhạc


nots
nốt nhạc


ērģeles
đàn oóc-gan


klavieres
đàn piano


saksofons
kèn xắc xô phôn


dziedātājs/-a
ca sĩ


stīga
dây đàn


trompete
kèn trompet


trompetists/-e
nghệ sĩ thổi kèn trompet


vijole
đàn viôlông


vijoles futrālis
hộp đàn viôlông


ksilofons
mộc cầm