Môi trường - Umwelt


die Landwirtschaft
nông nghiệp


die Luftverschmutzung
ô nhiễm không khí


der Ameisenhaufen, -
tổ kiến


der Kanal, "e
con kênh


die Küste, n
bờ biển


der Kontinent, e
lục địa


der Bach, "e
con lạch


der Staudamm, "e
đập chắn nước


die Wüste, n
sa mạc


die Düne, n
cồn cát


das Feld, er
đồng ruộng


der Wald, "er
rừng


der Gletscher, -
sông băng


die Heide
vùng đất hoang


die Insel, n
hòn đảo


der Dschungel
rừng rậm (nhiệt đới)


die Landschaft, en
cảnh quan


das Gebirge, -
vùng núi


der Naturpark, s
công viên thiên nhiên


der Gipfel, -
đỉnh


der Haufen, -
đống


der Protestmarsch, "e
cuộc tuần hành phản đối


das Recycling
tái chế


das Meer, e
biển


der Rauch
khói


der Weinberg, e
vườn nho


der Vulkan, e
núi lửa


der Müll
chất thải (phế liệu)


der Wasserpegel
mực nước