Kiến trúc - ምህንድስና


ምህንድስና
mihinidisina
kiến trúc


ስታዲየም
sitadīyemi
vũ đài


በረት
bereti
chuồng gia súc


ባሮውክ
barowiki
phong cách barốc


ብሎኬት
bilokēti
khối xây dựng


የሸክላ ድንጋይ ቤት
yeshekila dinigayi bēti
nhà gạch


ድልድይ
dilidiyi
cầu


ህንፃ
hinit͟s’a
toà nhà


ቤተ መንግስት
bēte menigisiti
lâu đài


ካቴድራል
katēdirali
nhà thờ lớn


አምድ
āmidi
cột


የግንባታ ቦታ
yeginibata bota
công trường xây dựng


ጉልላት
gulilati
mái vòm


የፊት እይታ
yefīti iyita
mặt tiền


ስታዲየም
sitadīyemi
sân bóng đá


ምሽግ
mishigi
pháo đài


ጋብለ
gabile
đầu hồi


በር
beri
cổng


ሃልፍ ቲምበርድ ሃውስ
halifi tīmiberidi hawisi
nhà nửa gạch nửa gỗ


የባህር ዳርቻ ማማ መብራት
yebahiri daricha mama mebirati
hải đăng


ታላቅ ቅርስ
talak’i k’irisi
công trình kỷ niệm


መስኪድ
mesikīdi
nhà thờ Hồi giáo


ሐውልት
ḥāwiliti
tháp đài tưởng niệm


የፅህፈት ቤት ህንፃ
yet͟s’ihifeti bēti hinit͟s’a
tòa nhà văn phòng


ጣሪያ
t’arīya
mái nhà


ፍራሽ
firashi
phế tích


መወጣጫ
mewet’ach’a
giàn giáo


ሰማይ ጠቀስ ሕንፃ
semayi t’ek’esi ḥinit͟s’a
tòa nhà chọc trời


የድልድይ መወጠሪያ
yedilidiyi mewet’erīya
cầu treo


ጡብ
t’ubi
ngói