Âm nhạc - Musiek


trekklavier
đàn ăccoc


balalaika
đàn balalaika


orkes
ban nhạc


banjo
đàn banjô


klarinet
kèn clarinet


konsert
buổi hòa nhạc


trom
cái trống


tromme
bộ trống


fluit
bộ trống


vleuelklavier
đại dương cầm


kitaar
đàn guitar


saal
hội trường


klawerbord
bàn phím


mondfluitjie
kèn acmônica


musiek
âm nhạc


musiekstaander
giá để bản nhạc


noot
nốt nhạc


orrel
đàn oóc-gan


klavier
đàn piano


saksofoon
kèn xắc xô phôn


sanger
ca sĩ


tou
dây đàn


basuin
kèn trompet


trompetspeler
nghệ sĩ thổi kèn trompet


viool
đàn viôlông


vioolkas
hộp đàn viôlông


xilofoon
mộc cầm