‫شہر‬ - Град


аеродром
aerodrom
‫ہوائی اڈہ‬


стамбена зграда
stambena zgrada
‫فلیٹوں والی بلڈنگ‬


клупа
klupa
‫بینک‬


велеград
velegrad
‫بڑا شہر‬


бициклистичка стаза
biciklistička staza
‫سائیکل چلانے کا راستہ‬


лука за чамце
luka za čamce
‫کشتیوں کی بندر گاہ‬


главни град
glavni grad
‫دارالخلافہ‬


игра звона
igra zvona
‫گھنٹہ گھر‬


гробље
groblje
‫قبرستان‬


биоскоп
bioskop
‫سنیما‬


град
grad
‫شہر‬


план града
plan grada
‫شہر کا نقشہ‬


криминалитет
kriminalitet
‫جرم‬


демонстрације
demonstracije
‫مظاہرا‬


сајам
sajam
‫نمائیش‬


ватрогасци
vatrogasci
‫آگ بجھانے والے‬


фонтана
fontana
‫فوارہ‬


отпаци
otpaci
‫کچرا‬


лука
luka
‫بندر گاہ‬


хотел
hotel
‫ہوٹل‬


хидрант
hidrant
‫ہائیڈرنٹ‬


знаменитост
znamenitost
‫پہچان‬


поштанско сандуче
poštansko sanduče
‫لیٹر بکس‬


комшилук
komšiluk
‫پڑوس‬


неонско светло
neonsko svetlo
‫نیون لائٹ‬


ноћни клуб
noćni klub
‫نائٹ کلب‬


стари град
stari grad
‫پرانا شہر‬


опера
opera
‫اوپیرا‬


парк
park
‫پارک‬


клупа у парку
klupa u parku
‫پارک کا بینچ‬


паркинг
parking
‫پارکنگ کی جگہ‬


телефонска говорница
telefonska govornica
‫فون بوتھ‬


поштански број
poštanski broj
‫پوسٹل کوڈ‬


затвор
zatvor
‫جیل‬


кафана
kafana
‫پب / شراب خانہ‬


знаменитости
znamenitosti
‫پرکشش مقامات‬


линија хоризонта
linija horizonta
‫اونچی عمارتیں‬


улична светиљка
ulična svetiljka
‫روڈ لیمپ‬


турист-биро
turist-biro
‫ٹورسٹ آفس‬


кула
kula
‫ٹاور‬


тунел
tunel
‫سرنگ‬


возило
vozilo
‫گاڑی‬


село
selo
‫دیہات‬


водоторањ
vodotoranj
‫پانی کا ٹینک‬