‫موسیقی‬ - Музика


хармоника
harmonika
‫اکورڈین‬


балалајка
balalajka
‫بلا لیکا‬


састав
sastav
‫بینڈ‬


бенџо
bendžo
‫بینجو‬


кларинет
klarinet
‫الغوزہ‬


концерт
koncert
‫کنسرٹ‬


бубањ
bubanj
‫ڈھول‬


бубњеви
bubnjevi
‫ڈرمز‬


флаута
flauta
‫بانسری‬


концертни клавир
koncertni klavir
‫پیانو‬


гитара
gitara
‫گٹار‬


сала
sala
‫ہال‬


клавијатура
klavijatura
‫کی بورڈ‬


усна хармоника
usna harmonika
‫منہ سے بجانے والا باجا‬


музика
muzika
‫موسیقی‬


сталак за ноте
stalak za note
‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬


нота
nota
‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬


оргуље
orgulje
‫آرگن‬


клавир
klavir
‫پیانو‬


саксофон
saksofon
‫زیکسو فون‬


певач
pevač
‫گلوکار‬


жица
žica
‫اسٹرنگ‬


труба
truba
‫ٹرمپٹ‬


трубач
trubač
‫ٹرمپٹ بجانے والا‬


виолина
violina
‫وائلن‬


виолински кофер
violinski kofer
‫وائلن رکھنے کا بوکس‬


ксилофон
ksilofon
‫زیلوفون‬