‫اشیائے ضروری‬ - Материјали


месинг
mesing
‫پیتل‬


цемент
cement
‫سیمنٹ‬


керамика
keramika
‫چینی‬


платно
platno
‫کپڑا‬


платно
platno
‫کپڑا / مواد‬


памук
pamuk
‫کپاس‬


кристал
kristal
‫کرسٹل‬


нечистотија
nečistotiJa
‫گندگی‬


лепак
lepak
‫گوند‬


кожа
koža
‫چمڑا‬


метал
metal
‫دھات‬


нафта
nafta
‫تیل‬


прав
prav
‫پوڈر‬


сол
sol
‫نمک‬


песок
pesok
‫ریت‬


отпад
otpad
‫کباڑ‬


сребро
srebro
‫چاندی‬


камен
kamen
‫پتھر‬


слама
slama
‫سوکھی گھاس‬


дрво
drvo
‫لکڑی‬


волна
volna
‫اون‬