‫جسم‬ - Тело


рака
raka
‫بازو‬


грб
grb
‫پیٹھ‬


ќелава глава
ḱelava glava
‫گنجہ پن‬


брада
brada
‫داڑھی‬


крв
krv
‫خون‬


коска
koska
‫ہڈی‬


задник
zadnik
‫پیچھا‬


плетенка
pletenka
‫چٹیا / چوٹی‬


мозок
mozok
‫دماغ‬


града
grada
‫چھاتی‬


уво
uvo
‫کان‬


око
oko
‫آنکھ‬


лице
lice
‫چہرا‬


прст
prst
‫انگلی‬


отпечаток од прст
otpečatok od prst
‫انگلیوں کے نشان‬


тупаница
tupanica
‫مکہ‬


нога
noga
‫پیر‬


коса
kosa
‫بال‬


фризура
frizura
‫بالوں کی تراش خراش‬


рака
raka
‫ہاتھ‬


глава
glava
‫سر‬


срце
srce
‫دل‬


показалец
pokazalec
‫انگشت شہادت‬


бубрег
bubreg
‫گردہ‬


колено
koleno
‫گھٹنا‬


нога
noga
‫پاؤں‬


усна
usna
‫ہونٹ‬


уста
usta
‫منہ‬


кадрица
kadrica
‫بالوں کی لٹ‬


скелет
skelet
‫ڈھانچہ‬


кожа
koža
‫کھال‬


череп
čerep
‫کھوپڑی‬


тетоважа
tetovaža
‫ٹیٹو‬


грло
grlo
‫گلا‬


палец
palec
‫انگوٹھا‬


прст од нозете
prst od nozete
‫پاؤں کی انگلیاں‬


јазик
Jazik
‫زبان‬


заб
zab
‫دانت‬


перика
perika
‫وگ‬