‫اوزار‬ - Алатки


сидро
sidro
‫لنگر‬


наковална
nakovalna
‫سندان‬


сечило
sečilo
‫بلیڈ‬


штица
štica
‫تختہ‬


штраф
štraf
‫کھٹکا / بولٹ‬


отворач за шише
otvorač za šiše
‫بوتل کھولنے کا اوزار‬


метла
metla
‫جھاڑو‬


четка
četka
‫برش‬


кофа
kofa
‫بالٹی‬


циркулар пила
cirkular pila
‫مشینی آری‬


отворач за конзерви
otvorač za konzervi
‫ٹن کھولنے کا اوزار‬


синџир
sindžir
‫زنجیر‬


моторна пила
motorna pila
‫زنجیری آری‬


длето
dleto
‫چھینی‬


сечило на циркулар пила
sečilo na cirkular pila
‫گول آری کا بلیڈ‬


бор-машина
bor-mašina
‫ڈرل مشین‬


лопатка за ѓубре
lopatka za ǵubre
‫مٹی اٹھانے کا ٹرے‬


градинарско црево
gradinarsko crevo
‫باغیچے کا پائپ‬


ренде
rende
‫کدو کش‬


чекан
čekan
‫ہتھوڑی‬


резе
reze
‫قبضہ‬


кука
kuka
‫کنڈا‬


скала
skala
‫سیڑھی‬


вага за писма
vaga za pisma
‫خط وزن کرنے کا ترازو‬


магнет
magnet
‫مقناطیس‬


малтер
malter
‫ہون‬


шајка
šaJka
‫کیل‬


игла
igla
‫سوئی‬


мрежа
mreža
‫جال‬


завртка
zavrtka
‫کھونٹی‬


палета-нож
paleta-nož
‫چھری‬


палета
paleta
‫لکڑی کے تختے‬


вила
vila
‫کانٹا‬


струг
strug
‫ہموار کرنے کا اوزار‬


клешти
klešti
‫سنسی‬


рачна количка
račna količka
‫سامان لے جانے کی گاڑی‬


гребло
greblo
‫کھانچہ‬


поправка
popravka
‫مرمت‬


јаже
Jaže
‫رسّی‬


ленир
lenir
‫فٹا‬


пила
pila
‫آری‬


ножици
nožici
‫قینچی‬


завртка
zavrtka
‫اسکریو / پیچ‬


шрафцигер
šrafciger
‫اسکریو ڈرائیور‬


конец за шиење
konec za šienje
‫دھاگہ‬


лопата
lopata
‫بیلچہ‬


чекрек
čekrek
‫چرخہ‬


федер
feder
‫سپرنگ‬


макара
makara
‫بابن / کنڈلی‬


челичен кабел
čeličen kabel
‫لوہے کا تار‬


лента
lenta
‫ٹیپ‬


навој
navoJ
‫درز‬


алатка
alatka
‫اوزار‬


кутија со алати
kutiJa so alati
‫اوزار کا باکس‬


мистрија
mistriJa
‫ہون‬


пинцета
pinceta
‫چمٹا‬


менгеме
mengeme
‫شکنجہ‬


опрема за заварување
oprema za zavaruvanje
‫ویلڈنگ کا سامان‬


количка на едно тркало
količka na edno trkalo
‫ہاتھ گاڑی‬


жица
žica
‫تار‬


струготини од дрво
strugotini od drvo
‫لکڑی کےچھوٹے چھوٹے ٹکڑے‬


клуч
kluč
‫پانا‬