ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት - Profesijos


architektas
ስነ ህንጻ


astronautas
ጠፈርተኛ


kirpėjas
ቀምቃሚ ጸጉሪ ርእሲ


kalvis
ሓጋዳይ:ቀጥቃጢ ሓጺን ወይ ወርቂ


boksininkas
ተጋሳጣይ


matadoras
ምስ ከብቲ ዝቃለስ ሞያዊ


biurokratas
ቢሮክራታዊ


verslo kelionė
ንግዳዊ መገሻ


verslininkas
ነጋዳይ


mėsininkas
ቤት-መሸታ ስጋ


automobilio mechanikas
መካኒክ ናይ መኪና


prižiūrėtojas
ኣላዪት ሕሙማት


valytoja
ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ጋል


klaunas
መስሓቅ ሰብ


kolega
መሳርሕቲ ኣብ ሓደ ስራሕ


dirigentas
ፎቶሪኖ:ኣይታንቲ


virėjas
ኮኮ


kaubojus
ሓላው ከብቲ


odontologas
ሓኪም ስኒ


seklys
መርማሪ ገበን


naras
መራሒ መኪና


gydytojas
ሓኪም


daktaras
ሓኪም


elektrikas
ክኢላ ኤለትሪክ


moksleivė
ጓለ'ንስተይቲ ተማሃሪት


ugniagesys
ሰራሕተኛ መጥፋእቲ ሓዊ


žvejys
ገፋፊ ዓሳ


futbolininkas
ተጻዋታይ ኩዕሶ


gangsteris
ወረበላ:ከታሪ:ሽፍታ


sodininkas
ጀርዲናረ


golfo žaidėjas
ጎልፍ ዝጻወት ሰብ


gitaristas
ጊታር ዝጻወት ሰብ


medžiotojas
ሃዳናይ


interjero dizaineris
ሃንዳሲ ውሽጣዊ ክፍሊ ህንጻ


teisėjas
ዳኛ መጋባኣያ


irkluotojas
ብዕንጨይትን ቆርበትን ጅርባን ዝተሰርሐ ታንኪ


fokusininkas
ክኢላ ሽሕራዊ ስራሕ


moksleivis
ወዲ ተብዓታይ ተማሃሪ


maratono bėgikas
ናይ ማራቶን ተቃዳዳሚ


muzikantas
ሙዚቀኛ


vienuolė
ፍላሲት


profesija
ሞያ


akių gydytojas
ናይ ዓይኒ ሓኪም


optikas
ሸያጢ መነጽር


dažytojas
ለማጻይ ሕብሪ


laikraščių pardavėjas
ሸያጢ/ኣበጻጻሒ ጋዜጣ


fotografas
ናይ ካሜራዊ ስእሊ በዓል ሞያ


piratas
ሽፍታ ባሕሪ


santechnikas
ድራውሊኮ


policininkas
ፖሊስ


nešikas
ረፋዕ:ኣሳሳዪ:ቢያንቶኒ


kalinys
እሱር


sekretorė
ጸሓፊት


šnipas
ሰላዪ


chirurgas
ክኢላ ሕክምናዊ መጥባሕቲ


mokytoja
መምህር


vagis
ሰራቂ


sunkvežimio vairuotojas
ኣውቲስታ ዓባይ ጽዕነት መኪና


bedarbystė
ሽቕለት-ኣልቦነት


padavėja
ኣአንጋዲት ዓማዊል ኣብ ሆቴል


langų valytojas
ፍኒስትራ ወይ መስትያት ዘጽሪ ሰራሕተኛ


darbas
ስራሕ


darbininkas
ሰራሕተኛ