ስምዒታት - भावना


आपुलकी
āpulakī
ፍትወት


संताप
santāpa
ሕርቃን:ቁጠዐ


कंटाळवाणेपणा
kaṇṭāḷavāṇēpaṇā
ምስልቻው


आत्मविश्वास
ātmaviśvāsa
ርእሰ-ተኣማንነት


सर्जनशीलता
sarjanaśīlatā
መሃዝነት:ፈጠራ


पेचप्रसंग
pēcaprasaṅga
ቅልውላው:ዕግርግር


कुतूहल
kutūhala
ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት


पराभव
parābhava
ሰዓረ:ኣሸነፈ:ኣፍሸለ


नैराश्य
nairāśya
ጸቅጢ:ዝሃመመ መሬት:ጸቅቲ ኩነታት አየር


निराशा
nirāśā
ተስፋ ምቁራጽ


निराशाजनक
nirāśājanaka
ሐዘን:ጋሂ:ፍሽለት


अविश्वास
aviśvāsa
ጥርጠራ: ዘይምእማን


शंका
śaṅkā
ምጥርጣር:ምምታእ


स्वप्न
svapna
ሕልሚ


थकवा
thakavā
ድኻም/ረሸሽታ


भीती
bhītī
ስግኣት:ፍርሃት


लढाई
laḍhā'ī
ውግእ:ባእሲ:ጽልኢ:ቃልሲ


मैत्री
maitrī
ዕርክነት:ምሕዝነት


गंमत
gammata
ጸወታ/ምዝንጋዕ


शोकाचे कारण
śōkācē kāraṇa
ሓዘን/ጓሂ


वाकुली
vākulī
ምጽውዋግ:ተጸዋወገ


सुखी
sukhī
ሓጎስ


आशा
āśā
ተስፋ


उपासमार
upāsamāra
ጥምየት


आवड
āvaḍa
ተገዳስነት


आनंद
ānanda
ሓጎስ/ባህታ


चुंबन
cumbana
ምስዓም


एकाकीपणा
ēkākīpaṇā
ጽምዋ


प्रेम
prēma
ፍቕሪ


विषाद
viṣāda
ትካዘ:ቅዛነት:ውድቀት ፍናን


मनाचा कल
manācā kala
ኩነት አእምሮ


आशावाद
āśāvāda
ትስፉውነት


एकदम घाबरुन जाणे
ēkadama ghābaruna jāṇē
ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ


मनाची गोंधळलेली अवस्था
manācī gōndhaḷalēlī avasthā
ድንጋረ:ድንጻወ:ምስድማም


संताप
santāpa
ነድሪ:ቁጠዐ:ሕርቃን:ጊዜ አምጸኦ ብዓል ዘመን


नकार
nakāra
ንጹግ ነገር


संबंध
sambandha
ርክብ:ዝምድና


विनंती
vinantī
ጠለብ:ሕቶ


किंचाळणे
kin̄cāḷaṇē
ኣውያት:ጭደራ


सुरक्षितता
surakṣitatā
ውሕስነት:ድሕነት:ጸጥታ


धक्का
dhakkā
ነውጺ:ጎንጺ:ምንቅጥቃጥ:ሃለፍታ:ስምባደ:ተዘዝታ ናይ ኤለትሪክ


स्मित
smita
ፍሽክታ:ክምስታ


प्रेमळपणा
prēmaḷapaṇā
ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም


विचार
vicāra
ሐሳብ:ኣታሓሳባ:ተገዳስነት:ሓልዮት


विवेकीपणा
vivēkīpaṇā
መስተውዓልነት:ሓላይነት