ቤት ጽሕፈት - Biuras


tušinukas
ቦል ፔን


pertrauka
ዕረፍቲ


portfelis
ባሊጃ-መሰል መትሓዚ


spalvavimo pieštukai
ሕብሪ ርሳስ


konferencija
አኬባ:ዋዕላ:ዘተ


konferencijų salė
ኣዳራሽ መአከቢ


kopija
ቅዳሕ:ድቃል:ግልባጥ


adresų knyga
መሐበሪ:መምርሑ


segtuvas
ማህደር መትህሓዚ ወረቀት:መብረድ:መስርዕ


kartotekos spintelė
ከብሒ ፋይላት


parkeris
ቀለም ዝምላእ ብርዒ


laiškų padėklas
መቀመጢ ደብዳቤታት ወይ ወረቃቅቲ


žymeklis
ቻርኮል


sąsiuvinys
መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንኡስ-ጥራዝ


bloknotas
መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንቑመት ዝግንጸል ጥራዝ


biuras
ቤት ጽሕፈት


biuro kėdė
ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰድያ


viršvalandžiai
ተወሰኽቲ ሰዓታት


sąvaržėlės
መቀርቀሪ ወረቀት


pieštukas
ርሳስ


skylamušis
ንመንኮሊ ወረቀት ዝጠቅም መሳርሒ


seifas
ካሳ:ከብሒ:ዕቁብ:ውሑስ:ጥንቁቅ:ርጉጽ


drožtukas
መጽረቢ


susmulkintas popierius
ዝተቆራረጸ ወረቃቅቲ


dokumentų naikiklis
መቁረጺ ወረቀት


spiralinis įsegimas
ሽቦኣዊ መጠርነፊ ወረቃቅቲ


sąvaržėlės
ስልኪ መጣበቂ ወረቀት


segiklis
መጣበቂ ወረቀት ማሽን


rašomoji mašinėlė
ጻሓፊት ማሽን


darbo vieta
መደበር ዕዮ