እንስሳታት - Gyvūnai


vokiečių aviganis
ዓይነት ከልቢ


gyvūnas
እንስሳ


snapas
አፍ መትኮቢ ናይ ኣዕዋፍ


bebras
ኣግራብ እትቆርጽ ዓይነት እንስሳ


įkandimas
ነከሰ:ጎድአ:ዓትዓተ:ጭራም:መግቢ


šernas
ተብዓታይ መፍለስ ወይ ሓሰማ


narvas
ቤት ማእሰርቲ ምሩካት:በዓቲ:ሰፈር አዕዋፍ


veršelis
ምራክ:ቆርበት ምራክ:ፈርሲ ዳንጋ


katė
ድሙ


viščiukas
ጫቚት


višta
ደርሆ


elnias
ዓጋዜን


šuo
ከልቢ


delfinas
ዓይነት ዓሳ:ኣቡሰላማ


antis
ደርሆ ማይ


erelis
ንስሪ


plunksna
ክንቲት


flamingas
ነዊሕ እግርን ክሳድን ዘለዋ ዑፍ


kumeliukas
ዒሉ ናይ ፈረስ ወይ አድጊ


maistas
መግቢ


lapė
ወካርያ


ožka
ጤል


žąsis
ዓዓ ዑፍ


kiškis
ማንቲለ በረካ


višta
ደርሆ


garnys
ናይ ማይ ዑፍ


ragas
ቀርኒ


pasaga
ጫማ ናይ ፈረስ


ėriukas
ዕየት


pavadėlis
መምርሒ ከልቢ(መቆጻጸሪ)


omaras
ጸፋር እንስሳ ባሕሪ


meilė gyvūnams
ፍቅሪ እንስሳ


beždžionė
ህበይ


antsnukis
አፍን አፍንጫን ናይ እንስሳ:ልጋም ምግባር


lizdas
ሰፈር ጭሩ


pelėda
ጉንጋ


papūga
ሕንጻይ:ፓፓጋሎ


povas
ጽቡቅ ክንቲት ዘለዋ ዓባይ ዑፍ


pelikanas
ሓሓት ዓይነት ዑፍ


pingvinas
ኣብ ባሕሪ እትርከብ ዘይትነፍር ዑፍ


kambarinis gyvūnėlis
ፍቱው ሰብ ወይ እንስሳ:ቁጠዐ:ምቅብጣር


karvelis
ርግቢት


triušis
ማንቲለ


gaidys
ኣርሓ ደርሆ


jūrų liūtas
ኣብ መሬትን ባሕርን ዝነብር እንስሳ


žuvėdra
ሮብራ


ruonis
ዓሳ ዝምገብ እንስሳ ባሕሪ:ማሕተም:ዓሸገ:ሓተመ


avis
በጊዕ


gyvatė
ተመን


gandras
ራዛ ባሕሪ


gulbė
ዓባይ ዓይነት ደርሆ ማይ


upėtakis
ዓይነት ዓሳ


kalakutas
ታኪን


vėžlys
ጎብየ ባሕሪ


grifas
ኣሞራ


vilkas
ተኩላ