காய்கறிகள் - ኣሕምልቲ


ካውሎ ብሩክሰል
kawilo birukiseli
பிரஸ்ஸல்ஸ் ஸ்ப்ரௌட்


ዓይነት ሓምሊ
‘ayineti ḥamilī
கூனைப்பூ


ንመግቢ ዝኸውን ዓይነት ተኽሊ
nimegibī ziẖewini ‘ayineti teẖilī
தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு


ካዝሜር ዝመስል ዓይነት ፍሩታ
kazimēri zimesili ‘ayineti firuta
வெண்ணெய்ப் பழம்


ባልደንጋ:ፋጆሊ
balideniga:fajolī
பீன்ஸ் அவரை


ፔፐሮኒ
pēperonī
குடைமிளகாய்


ካውሎ ፍዮሪ ዝመስል ዓይነት ሓምሊ
kawilo fiyorī zimesili ‘ayineti ḥamilī
பச்சைப் பூக் கோஸ்


ካውሎ
kawilo
முட்டைக்கோஸ்


ዓይነት ካውሎ
‘ayineti kawilo
முட்டைக்கோஸ் டர்னிப்


ካሮቲ
karotī
கேரட்


ካውሎ ፍዮሪ
kawilo fiyorī
காலிபிளவர்


ሴደኖ
sēdeno
சீவரிக்கீரை


ሕምሊ ሽኮርያ
ḥimilī shikoriya
சிக்கரி


ጉዕ በርበረ:በርበረ
gu‘i beribere:beribere
மிளகாய்


ዕፉን
‘ifuni
மக்காச் சோளம்


ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ
zikunī zimesili ‘ayineti teẖilī
வெள்ளரிக்காய்


መለንዛን
melenizani
கத்திரிக்காய்


ብጫ ዕምባባ ዘለዋ ተኽሊ
bich’a ‘imibaba zelewa teẖilī
பெருஞ்சீரகம்


ጻዕዳ ሽጉርቲ
ts’a‘ida shiguritī
பூண்டு


ቀጠልያ ካውሎ
k’et’eliya kawilo
பச்சை முட்டைக்கோஸ்


ኣድሪ
adirī
பரட்டைக்கீரை


ፓሮ
paro
லீக்


ሰላጣ
selat’a
இலைக்கோசு


ባምያ
bamiya
வெண்டைக்காய்


ኣውሊዕ
awilī‘i
ஆலிவ்


ሽጉርቲ
shiguritī
வெங்காயம்


ፐርሲመሎ
perisīmelo
வோக்கோசு


ዓይኒ ዓተር
‘ayinī ‘ateri
பட்டாணி


ዱባ
duba
பரங்கிக் காய்


ፍረ ዱባ
fire duba
பரங்கி விதைகள்


ድንሽ ዝመስል ጻዕዳ ወይ ቀይሕ ተክሊ
dinishi zimesili ts’a‘ida weyi k’eyiḥi tekilī
முள்ளங்கி


ቀይሕ ካውሎ
k’eyiḥi kawilo
சிவப்பு முட்டைக்கோஸ்


ቀይሕ በርበረ
k’eyiḥi beribere
சிவப்பு குடைமிளகாய்


ቁስጣ
k’usit’a
பசலைக் கீரை


ሽኮር ድንሽ
shikori dinishi
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு


ኮሚደረ
komīdere
தக்காளி


ኣሕምልቲ
aḥimilitī
காய்கறிகள்


ዝኲኒ
zikwīnī
சீமை சுரைக்காய்