அடுக்ககம் - ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


ማሽን መዝሓሊት ገዛ
mashini meziḥalīti geza
குளிர்க்கட்டுப்பாட்டுக் கருவி


ናይ ሓደ ህንጻ ክፋል ገዛውቲ
nayi ḥade hinits’a kifali gezawitī
அடுக்ககம்


ኣብ ፓላሶ ዝርከብ ናይ ላዕለዋይ ደገ ኮሪዶር
abi palaso zirikebi nayi la‘ilewayi dege korīdori
உப்பரிகை


ናይ ሓደ ፓላሶ እቲ ታሕተዋይ ክፋል
nayi ḥade palaso itī taḥitewayi kifali
அடித்தளம்


ባስካ
basika
குளியல் தொட்டி


መሕጸቢ ክፍሊ
meḥits’ebī kifilī
குளியலறை


ደወል:ቃጭል
deweli:k’ach’ili
அழைப்பு மணி


ዓይነ ስውር
‘ayine siwiri
மூடுதிரை


ማፋ:መውጽኢ ትኪ
mafa:mewits’i’ī tikī
புகை போக்கி


ጽሬት ዝካታተል በዓል መዚ
ts’irēti zikatateli be‘ali mezī
துப்புரவுப் பொருள்


መዝሓሊ
meziḥalī
குளிரூட்டி


ባንኮ:ቆጻሪ:
baniko:k’ots’arī:
கவுன்டர்


ነቃዕ
nek’a‘i
விரிசல்


ንመጣጥሒ ዝኸውን መተርኣስ:ሰፍነግ ቢልያርዶ
nimet’at’iḥī ziẖewini meteri’asi:sefinegi bīliyarido
சிறிய மெத்தை


ማዕጾ
ma‘its’o
கதவு


መዃሕኵሒ ማዕጾ
meዃḥikwiḥī ma‘its’o
கதவு தட்டி


መአከቢ ጋሕፍ
me’ākebī gaḥifi
குப்பைத் தொட்டி


መልዓሊት:ሊፍት
meli‘alīti:līfiti
மின்தூக்கி


መእተዊ
me’itewī
நுழைவு


ሓጹር
ḥats’uri
வேலி


ባርዕ ከምዘሎ እትነግር ደወል
bari‘i kemizelo itinegiri deweli
தீ எச்சரிக்கை


መእጐዲ ናይ ገዛ ዝስሕኖ ሓዊ
me’igodī nayi geza zisiḥino ḥawī
தீ மூட்டும் இடம்


ቫዞ ናይ ዕምባባ
vazo nayi ‘imibaba
மலர் பானை


ጋራጅ
garaji
ஊர்தியகம்


ጀርዲን
jeridīni
தோட்டம்


ምውዓይ
miwi‘ayi
வெப்பமாக்கல்


ገዛ
geza
வீடு


ቁጽሪ ገዛ
k’uts’irī geza
வீட்டு எண்


መስታረሪ
mesitarerī
இஸ்திரி பலகை


ክሽነ
kishine
சமையல் அறை


ዋና ገዛ:ዋና መሬት
wana geza:wana merēti
நிலச் சொந்தக்காரர்


ሶኬት
sokēti
விளக்கு ஸ்விட்ச்


ሳሎን/መቐበሊ ኣጋይሽ ክፍሊ
saloni/meḵ’ebelī agayishi kifilī
வரவேற்பறை


ፖስታ ሳጹን
posita sats’uni
அஞ்சல்பெட்டி


ማርሞ
marimo
சலவைக்கல்


መውጽኢ:መተንፈሲ
mewits’i’ī:metenifesī
மின்வெளியேற்றி


ባስካ:ራህዬ:ቢልያርዶ
basika:rahiyē:bīliyarido
குளம்


ገበላ:ወገፈ
gebela:wegefe
போர்டிகோ


ማይ ዝመልእ ክፋል ናይ መኪና
mayi zimeli’i kifali nayi mekīna
வெப்பம் பரப்புவது


ምግዓዝ
migi‘azi
இடமாற்றம்


ምክራይ
mikirayi
வாடகைக்கு


መዓርፎ ገዛ
me‘arifo geza
கழிவறை


ቦሎፎን
bolofoni
கூரை ஓடுகள்


ቡምባ መሕጸቢ
bumiba meḥits’ebī
நீர்தூவி


ኣስካላ:መሳልል
asikala:mesalili
மாடிப்படி


ምድጃ:እቶን
midija:itoni
சூட்டடுப்பு


ምጽናዕ:መጽናዕቲ
mits’ina‘i:mets’ina‘itī
படிக்கும்அறை


ቡምባ ናይ ማይ
bumiba nayi mayi
குழாய்


ማቶኔላ
matonēla
தரை ஓடு


ሽቃቅ:ዓይኒ ምድሪ
shik’ak’i:‘ayinī midirī
கழிப்பறை


ብንፋስ እተጽሪ ማሽን:ኮምፕረሰር
binifasi itets’irī mashini:komipireseri
தூசு உறிஞ்சும் கருவி


መንደቅ
menidek’i
சுவர்


ኣብ መንደቅ ዝልጠፍ ወረቀት
abi menidek’i zilit’efi werek’eti
வால்பேப்பர்


ፍኒስትራ
finīsitira
சாளரம்