ஆடை - ክዳውንቲ


ከቢድ ጃኬት
kebīdi jakēti
நீர்த்தடை உடுப்பு


ኣብ ዝባን ዝሕንገጥ ቦርሳ
abi zibani ziḥiniget’i borisa
முதுகுப் பை


ክዳን ባኞ
kidani banyo
குளித்தபின் அணியும் ஆடை


ቁልፊ
k’ulifī
பெல்ட்


ሳልቤታ
salibēta
குழந்தையின் கழுத்தாடை


ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሐንበሲ ክዳን
nayi dek’ī anisitiyo meḥānibesī kidani
மகளிர் நீச்சல் ஆடை


ጃኬት
jakēti
விளையாட்டு வீர்ர் மேல் சட்டை


ካምቻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ
kamicha nayi dek’ī anisitiyo
ரவிக்கை


ነዊሕ ሳእኒ:እስቲባሎኒ
newīḥi sa’inī:isitībalonī
பூட்ஸ்


ማንቲክራማ:ማንቲክ
manitīkirama:manitīki
வில் முடிச்சு


በናጅር
benajiri
கைக் காப்பு


ወለባ ክዳን
weleba kidani
அலங்கார உடை ஊசி


መልጎም
meligomi
பொத்தான்


ቈቢዕ
k’obī‘i
தொப்பி


ቈቢዕ
k’obī‘i
தொப்பி


መጽንሒ ክዳን ክፍሊ
mets’iniḥī kidani kifilī
பொருள் வைப்பறை


ክዳውንቲ
kidawinitī
ஆடைகள்


ኣስፒሎ መስጥሒ ክዳን
asipīlo mesit’iḥī kidani
துணி கவ்வி


መጣበቂ ቀለቤት:ካሌታ
met’abek’ī k’elebēti:kalēta
காலர்


ኣኽሊል
aẖilīli
கிரீடம்


መልጎም እጅገ
meligomi ijige
கஃப் லிங்க்


መድረዚ ሽጎማኖ
medirezī shigomano
குழந்தை அரையாடை


ክዳን
kidani
உடை


ኩትሻ እዝኒ
kutisha izinī
காதணி


ዘመናዊ ክዳን
zemenawī kidani
புதுப்பாணி


ሸበጥ
shebet’i
காலணி


ጸጓር ዲኖ
ts’egwari dīno
விலங்கின் மென்முடி


ጓንቲ
gwanitī
கையுறை


እስቲፓሎኒ
isitīpalonī
கம் பூட்ஸ்


ፌኮ
fēko
முடி ஸ்லைட்


ናይ ኢድ ቦርሳ
nayi īdi borisa
கைப்பை


መንጠልጠሊ ክዳን
menit’elit’elī kidani
உடை மாட்டி


ባርኔጣ:ቆብዕ
barinēt’a:k’obi‘i
தொப்பி


ሻርባ ናይ ርእሲ
shariba nayi ri’isī
தலைப்பாத் துணி


ኣብ ገጠር ዝዝውተር ዓይነት ቡት ጫማ
abi get’eri ziziwiteri ‘ayineti buti ch’ama
நடை பயணக் காலணி


ቆብዕ ናይ ካቦት ማይ
k’obi‘i nayi kaboti mayi
முக்காடு


ጃኬት
jakēti
மேலுடை


ዓይነት ስረ
‘ayineti sire
ஜீன்ஸ்


ስልማት ደቀንስትዮ
silimati dek’enisitiyo
நகை


ቤት ሕጽቦ
bēti ḥits’ibo
சலவை


ዘንቢል ወይ ሳንኬሎ ናይ ቤት ሕጽቦ
zenibīli weyi sanikēlo nayi bēti ḥits’ibo
சலவைக் கூடை


ብቆርበት ዝተሰርሐ ነዊሕ ጫማ
bik’oribeti ziteseriḥā newīḥi ch’ama
தோல் பூட்ஸ்


ማስኬራ
masikēra
முகமூடி


ጋንቲ
ganitī
கையுறை


ሻርፓ
sharipa
கழுத்துச் சால்வை


ስረ
sire
கால்சட்டை


ሉል
luli
முத்து


ርእሲ ዘእቱ ሻርፓ
ri’isī ze’itu sharipa
பேன்சோ


ቃዕቃዕታዊ መልጎም
k’a‘ik’a‘itawī meligomi
அழுத்தும் பொத்தான்


ለይቲ ዝኽደን ክዳን
leyitī ziẖideni kidani
பைஜாமா


ቀለቤት:ካትም
k’elebēti:katimi
மோதிரம்


ሰንደል
senideli
பட்டை வார் மிதியடி


ሻርባ:መጎልበቢ መንዲል
shariba:megolibebī menidīli
கழுத்துக்குட்டை


ካምቻ
kamicha
சட்டை


ጫማ
ch’ama
காலணி


ሶላ ናይ ጫማ
sola nayi ch’ama
காலணியின் அடிப்பாகம்


ሃሪ
harī
பட்டு


ነዊሕ ጫማ ናይ በረድ
newīḥi ch’ama nayi beredi
பனிச் சறுக்கு பூட்ஸ்


ጎና
gona
பாவாடை


ሸበጥ
shebet’i
செருப்பு


ጎማ ጫማ
goma ch’ama
காலணி


ኣብ ጊዜ ቀዝሒ ዝምለስ ዓይነት ጫማ
abi gīzē k’eziḥī zimilesi ‘ayineti ch’ama
பனிக் காலணி


ካልሲ
kalisī
காலுறை


ፍሉይ ህያብ
filuyi hiyabi
சிறப்புச் சலுகை


ቀለም:ሕብሪ
k’elemi:ḥibirī
கறை


ነዊሕ ካልሲ
newīḥi kalisī
மகளிர் காலுறைகள்


ብላኻ ዝተሰርሐ ባርኔጣ:ቆብዕ
bilaẖa ziteseriḥā barinēt’a:k’obi‘i
வைக்கோல் தொப்பி


ዓለባ
‘aleba
கோடுகள்


ባድላ:ሱፍ:ሙሉእ ክዳን
badila:sufi:mulu’i kidani
முழுவுடை


ናይ ጸሓይ መነጽር
nayi ts’eḥayi menets’iri
குளுகுளு கண்ணாடி


ጎልፎ
golifo
கம்பளிச் சட்டை


መሐምበሲ ክዳን
meḥāmibesī kidani
நீச்சலுடை


ክራባታ
kirabata
டை


ብላዕሊ ዝኽደን ክዳን
bila‘ilī ziẖideni kidani
மேலுடை


ሓጺር ስረ
ḥats’īri sire
அரைக் கால் சட்டை


ኮስትሞ/ሙታንቲ
kositimo/mutanitī
உள்ளாடை


ካናቴራ
kanatēra
பனியன்


ጅለ
jile
இடுப்பளவு சட்டை


ሰዓት
se‘ati
கைக் கடிகாரம்


ክዳን መርዓ
kidani meri‘a
திருமண ஆடை


ኣብ ጊዜ ዛሕሊ ዝዝውተር ክዳን
abi gīzē zaḥilī ziziwiteri kidani
குளிர்கால உடைகள்


ሻርኔራ
sharinēra
ஃஜிப்