பழங்கள் - ፍረታት አትክልቲ


ተሪር ፍረ ዘለዎ ኦም
terīri fire zelewo omi
பாதாம் கொட்டை


ቱፋሕ
tufaḥi
ஆப்பிள்


ንቱፋሕ ዝመስል ፍሩታ
nitufaḥi zimesili firuta
சர்க்கரை பாதாமி


ባናና
banana
வாழை


ቅራፍ ባናና
k’irafi banana
வாழைத் தோல்


ፍረ
fire
பெர்ரி


ጸሊም ፍረ
ts’elīmi fire
பிளாக்பெர்ரி


ቀይሕ ዝኸርሱ ኣራንሺ
k’eyiḥi ziẖerisu aranishī
இரத்த வண்ண ஆரஞ்சு


ብሉ ቤሪ
bilu bērī
அவுரிநெல்லி


ቸሪ
cherī
செர்ரி


በለስ ጥልያን
belesi t’iliyani
அத்தி


ፍሩታ
firuta
பழம்


ማችዶንያ/ሰላጣ ፍሩታ
machidoniya/selat’a firuta
பழக் கலவை


ፍሩታታት
firutatati
பழங்கள்


ፍሪኡ ዝብላዕ ዓይነት ቆጥቃጥ
firī’u zibila‘i ‘ayineti k’ot’ik’at’i
நெல்லிக்காய்


ወይኒ
weyinī
திராட்சை


ግረይን
gireyini
பப்ளிமாஸ் பழம்


ኪዊ
kīwī
பசலிப்பழம்


ለሚን
lemīni
எலுமிச்சை


ጽማቝ ለሚን
ts’imaḵ’wi lemīni
சாத்துக்குடி


ሊቺ/ፍሩታ ቻይና
līchī/firuta chayina
விளச்சிப்பழம்


መንደሪኒ
meniderīnī
கமலா ஆரஞ்சு


ማንጉስ
manigusi
மாங்கனி


ዓይነት ሓብሓብ
‘ayineti ḥabiḥabi
முலாம்பழம்


ዓይነት ኩኽ
‘ayineti kuẖi
நெக்டரின்


ኣራንሺ
aranishī
ஆரஞ்சு


ፓፓዮ
papayo
பப்பாளிப்பழம்


ኩኽ
kuẖi
குழிப்பேரி


ምስ ቱፋሕ ዝማሳሰል ዓይነት ፍሩታ
misi tufaḥi zimasaseli ‘ayineti firuta
பேரிக்காய்


ኣናናስ
ananasi
அன்னாசி


ፕላም
pilami
ப்ளம்


ልሙጽ ቆርበቱ ከቢብ ፍረ
limuts’i k’oribetu kebībi fire
ப்ளம்


ሜለ ግራና ዓይነት ፍረ
mēle girana ‘ayineti fire
மாதுளை


እሾኽ ዘለዎ ዓይነት ፍረ
ishoẖi zelewo ‘ayineti fire
நாகதாளி


ንማልማላታ ዝኸውን ዓይነት ፍረ
nimalimalata ziẖewini ‘ayineti fire
சீமைமாதுளம்பழம்


ዓይነት ፍረ
‘ayineti fire
புற்றுப்பழம்


ቀይሕ ዓይነት ፍረ
k’eyiḥi ‘ayineti fire
செந்திராட்சை


ኮኾባዊ ፍሩታ
koẖobawī firuta
நட்சத்திர பழம்


ቀይሕ ደቂቅ ልምሉም ፍረ
k’eyiḥi dek’īk’i limilumi fire
ஸ்ட்ராபெரி


ብርጭቅ
birich’ik’i
தர்பூசணி